Vision og værdier

For at kunne skabe de bedst mulige rammer for beboerne og pårørende har vi lavet en vision for vores arbejde.

I det daglige arbejder vi samtidig efter en række værdier, som vi ønsker skal kendetegne centret.  

Æblehavens vision:

  • Ældrecentret Æblehaven er det mest eftertragtet Bofællesskab, hvor brugerdemokrati er omdrejningspunktet.

Æblehavens værdier:

Omsorg

  • Er at blive set, hørt og anerkendt

Frihed

  • Er retten til at vælge og handle ud fra de givne muligheder

Udvikling

  • Er lyst og vilje til at bruge og styrke relevante ressourcer og kompetencer 

Dialog

  • Er den nærværende og respektfulde samtale 

 Social- og sundhedsforvaltningens Værdigrundlag

 

Sidst opdateret den 30. marts 2022