MED-Udvalg

Organiseringen af MED udvalget i Æblehaven

Organisering af MED udvalget i Æblehaven

 

Som udgangspunkt er det den samme organisering på de 3 centre, men da der er forskellige størrelser på afdelingerne, vil MED udvalgene i praksis se forskellige ud. 

Udgangspunktet for organiseringen/strukturen er, hvor grupperne arbejder med GRUS/handleplaner, Virksomhedsplan /indsatsområder og APV.

Ledere

  • 5 afdelingsledere
  • 1 centerleder  

Hvis der i de enkelte valggrupper er en TR, uanset fag, vil vedkommende være et selvskrevet valg som medarbejderrepræsentant for valggruppen ellers kan medarbejderrepræsentanten, hvor andet ikke er angivet, være AMIR eller menig medarbejder. 

Medarbejdere: 

  • 1 for Administration/Service/Udviklingssygeplejerske
  • 2 for Køkken/rengøringsgruppen  (heraf 1 AMIR)
  • 1 for Daghjem/Kernehus                                       
  • 1 for hver af afdelingerne 1, 2, 3 og 4 (heraf 2 AMIR)  

Der, hvor der er 2 repræsentanter, er de suppleanter for hinanden.

 I alt 6 ledere/8 medarbejdere

 

 

 

Sidst opdateret den 07. april 2022