Personale

Om personale

I Æblehavens små boenheder er det samværet og den gode hverdag, der er vigtig. Derfor er vores personale rigtig gode til at være nærværende i samværet med beboere.

Det er vores mål:

  • At alle ansatte er til udviklingssamtale hvert år via Kompetence profilen og MUS.
  • At der løbende iværksættes undervisning og vejledning omkring indsats-/problemområder ud fra aktuelle behov/ønsker i personalegruppen.
  • At medarbejderne løbende uddannes til at varetage opgaver i forbindelse med elever og studerende.
  • At relevante interne og eksterne kurser vurderes og tilbydes medarbejderne.
Sidst opdateret den 06. juni 2024