Daghjemmet

Daghjemmet er et dagtilbud til de borger i Brøndby Kommune som har behov for omsorg, lettere fysisk/psykisk pleje målrettet aktiviteter og socialt samvær.

Hvem kan benytte Daghjemmet?

Daghjemmet er et tilbud til borgere i Brøndby kommune, som har behov for målrettede forbyggende aktiviteter, og som har behov for omsorg, fysisk og psykisk pleje, samt socialt samvær.

Det er muligt at komme på besøg på daghjemmet med eventuelt dine pårørende inden der tages endelig stilling til en ansøgning.

Daghjemmets personale kontakter dig, når vi har en ledig plads. Hvor der aftales første mødedag og hvor mange dage du har behov for eller lyst til at være i Daghjemmet.

Ved opstart i Daghjemmet vil dine behov for omsorg, personlig hjælp og støtte vil være ud fra dine interesser og eventuelle hobbyer. Samtidig afklares det, om der skal er særlige hensyn vi skal være opmærksomme på f.eks. mad og medicin m.v.

Visitationen

Du kan henvende dig til Brøndby Kommune på 4328 2828, og spørge efter en visitator, som kan visitere dig til en plads i Daghjemmet.

Daghjems pladsen bevilges ud fra en helhedsvurdering af den enkelte borger. Det er muligt at blive tildelt en til flere dage i hel og halvdagstilbud og det vurderes af Daghjemmet og revurderes løbende.

Levering af ydelser

De ydelser der leveres i Daghjemmet er ud fra vores kvalitetsstandard i form af pleje/omsorg, ernæring, medicin og aktivering og udføres af uddannet personale.

Afbud

Såfremt du er forhindret i at komme i Daghjemmet, skal du melde afbud direkte til Daghjemmet, enten af dig selv, dine pårørende eller af hjemmeplejen.

Transport

Du kan vælge at transportere dig selv til daghjemmet, enten ved at cykle, gå eller få din pårørende til at køre dig.

Du kan også vælge at blive hentet af en chauffør og kørt hjem igen. Så bliver du hentet hjemme mellem kl. 08.30 og 09.30 og kørt hjem igen herfra Daghjemmet ca. kl.14.45.

Transporten udføres af en vognmand, som Brøndby Kommune har indgået kontrakt med og det er så vidt muligt af de samme chauffører hver dag.

Betaling

I Daghjemmet skal du betale for den middagsmad, der serveres under opholdet. Hvis du har meldt afbud dagen før inden kl. 10.00, betaler du ikke for maden.

Betalingen forplejning trækkes automatisk, når du underskriver en fuldmagt til træk i din pension, fuldmagten bliver udleveret første dag du er i Daghjemmet

Åbningstider

Vi har åbent

Mandag til fredag fra kl. 9.30 -15.00

Vi holder lukket

Weekender, helligdage samt d. 1.maj, fredag efter Kr. himmelfart, Grundlovsdag d. 5. juni, juleaftensdag d. 24. december og Nytårsaftensdag d. 31. december

Hverdagen i Daghjemmet

I Daghjemmet inddrages du i hverdagen, således at du vedligeholder dine ressourcer og får hjælp og støtte til det du har behov for.

Vi starter dagen med kaffe og brød.

Der er frokost kl. ca. 12.30 som oftest er det  varm mad, som bliver leveret fra Ældrecentret Æblehaven. 

Vi afslutter dagen med eftermiddagskaffe og dessert/kage dertil.

Vi fejrer højtider og holder traditionerne i hævd, og for dem som ønsker det, fejre vi gerne fødselsdagen i Daghjemmet.

Vi laver en aktivitets månedsplan, som kan indeholde følgende:

 • sang og musik
 • bevægelse flere gange om ugen
 • boldspil, kortspil, quiz, banko og terningespil
 • bagning
 • håndarbejde, male og strikke
 • højtlæsning af avis eller bøger
 • hyggesnak
 • gudstjeneste
 • gåture i den nærmeste omegn
 • busturer med brugerbetaling og tilmelding
 • arbejde med og på IPad og teknologiske platforme

Hver måned udleveres aktivitetsplanen og menuplanen.

Rygning

Vi skal gøre dig opmærksom på at Daghjemmet er røgfrit og der må kun ryges på afmærkede områder.

Har du spørgsmål?

Hvis du eller dine pårørende har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os og komme forbi til en rundvisning.

Tlf. 24 66 29 92 ml. kl. 8.30-15.00 

Eller skriv til os på: dagaeblehaven@brondby.dk

Sidst opdateret den 09. februar 2024