Servicepakken

Her kan du læse om hvad servicepakken inkluderer.

Servicepakke 

Ydelser pr. dag Pris pr. dag
Døgnkostpakke * 135,00 kr.
Toiletartikler  1,50 kr.
Rengøringsartikler  4,50 kr.
Vask af eget tøj 6,50 kr.
Vask og leje af linned 8,00 kr.
Pris for fuld servicepakke 155,50 kr. 

*Kaffe/te og vand tilbydes i alle døgnets timer. Saft, juice og mælk i begrænset omfang. Der tilbydes
vand til alle måltider. Øl, sodavand og alkoholiske drikke indgår ikke i døgnkostpakken, men kan
serveres ved særlige lejligheder.

Pjecen om servicepakken indeholder: 

  • Døgnkost
  • Særlige lejligheder
  • Toiletartikler 
  • Alle måltider og to mellemmåltider
  • Der kan tilkøbes kage/frugt til eftermiddag

Serviceaftalens ydelser:       

Døgnkostpakken

Døgnkostpakken består af morgenmad, kold mad, varm mad (hovedret og biret), drikkevarer (uden kapselvarer) samt kage/frugt. Det eneste der kan afmeldes/fravælges i døgnkostpakken er kage/frugt. De fleste former for lægeordineret diæt kan rummes i døgnkostpakken. læs mere om Måltidet

Særlige lejligheder

Ved særlige lejligheder tilbydes der øl, vand, snaps og vin samt chokolade og slik – dog tilbydes ikke drikkevarer, hvis døgnkostpakken er fravalgt. Til fødselsdage kan der bestilles lagkage, æblekage, kringle eller lign. samt kakao med flødeskum mod betaling. Der tilbydes kræsekost i perioder efter behov. Der tilbydes individuelt tilrettet kost, hvor der er behov for dette.

Sociale arrangementer i Ældrecenteret 

Forplejning ved interne arrangementer på ældrecenteret er inkluderet hos beboere der er tilmeldt
døgnkost. Beboere bosat på ældrecenter, som ikke er tilmeldt døgnkostpakken, kan deltage i
arrangementer mod betaling af fastsat arrangement pris.

Rengøringsartikler

Kan ikke fravælges og indeholder rengøringsmidler og rengøringsredskaber såsom toiletbørste og gulvskraber til badeværelset, fejekost, moppe med moppeklude, plastikspand, svamp til håndvasken, klude, fejebakke, støvekost og støvsuger. Selve rengøringen i boligen er en visiteret § 83 ydelse, som beboeren ikke betaler for.

Toiletartikler


Indeholder: All-over shampoo (til krop og hår), flydende håndsæbe, vatpinde, engangsvaskeklude, neglerensere, neglefile, protesebægre og toiletpapir. Andre toiletartikler skal beboeren selv sørge for.

Vask og leje af linned

Indeholder vask og leje af sengelinned og håndklæder, som varetages af ekstern leverandør.

Vask af privat tøj

Indeholder vask af personlig beklædning, gardiner og hjælpemidler. Håndvask og rensning af tøj kan ikke tilbydes. Dyner og puder skal beboeren selv anskaffe. Hvis der er behov for hyppigere vask, kan det være nødvendigt at anskaffe sig to dyner. Vask af dyner er med i prisen, hvis beboeren er tilmeldt vask af privat tøj. Gardiner vaskes max 1 gang årligt.

 

Til – og framelding

Døgnkostpakken

Døgnkostpakken kan kun afmeldes/frameldes hele dage og afmeldinger/frameldinger kan foretages fra dag til dag. Det er derfor ikke muligt at afmelde/framelde enkelte måltider fra døgnkostpakken. Beboeren opkræves ikke for de fravalgte hele dage, hvor døgnkostpakken og evt. kage/frugt er fravalgt. Hvis en beboer kun skal have nogle af dagens enkeltmåltider, eksempelvis morgenmad, men ikke skal have kold og varm mad, betales der således for hele den valgte døgnkostpakke og evt. kage/frugt den pågældende dag. Af hensyn til planlægningen i køkkenet skal afmelding senest ske til plejepersonalet inden kl. 10 dagen før. 

Toiletartikler, vask af eget tøj, vask og leje af linned og kage/frugt

Kan kun tilmeldes/fravælges for 1 måned ad gangen og kun ved indgåelse af ny serviceaftale. Der kan således ikke fravælges enkeltdage i en indgået serviceaftale. Såfremt der er fravalg af en eller flere ydelser, skal beboeren eller evt. pårørende selv sørge for ydelserne.

Indlæggelse på hospital.

Ved indlæggelse på hospital vil der automatisk ske afmelding af døgnkostpakken og kage/frugt fra 2. indlæggelsesdag. Såfremt indlæggelsen er af mere end 4 ugers varighed, vil der endvidere også ske automatisk afmelding af ydelserne toiletartikler, vask af privat tøj, rengøringsartikler samt vask og leje af linned.

Sociale arrangementer i ældrecentret.

Forplejningen ved interne arrangementer er inkluderet i døgnkostpakken.

Ved arrangementer uden for ældrecentret, fx skovture m.m., hvor forplejningen ikke foregår på ældrecentrene, afklarer det enkelte ældrecenter, hvordan der betales for forplejningen.

Ny aftale om servicepakken.

Ændringer af aftalen sker ved indgåelse af ny aftale, og aftalen kun ændres med 1 måneds varsel hver den 1. i måneden.

Priser.

Priserne reguleres 1 gang årligt af kommunalbestyrelsen.

Betaling.

Betaling foregår via træk i den sociale pension, såfremt der er dækning. Beboeren underskriver en fuldmagt, der giver kommunen tilladelse til trækket i pensionen. Således trækkes betalingen for servicepakken fra pensionen, inden den udbetales. Er beboeren ikke pensionist, fremsendes der i stedet en opkrævning.

Der opkræves 2 måneder bagud for serviceydelserne. Således vil beboeren for eksempel i juni blive opkrævet for de ydelser, beboeren har modtaget i april. Alle ydelser er svarende til, at der bor én person i boligen, dog skal ægtefæller, der bor i samme bolig, kun betale for ydelsen ”rengøringsartikler” svarende til én person.

Indflytning.

Ved indflytning opkræves beboerne særskilt 2 måneders betaling for servicepakken.
Opkrævningen er fordelt på 1 måneds depositum og 1 måneds forudbetaling af servicepakken.
Dette modregnes forbruget ved fraflytning/dødsfald.

Sidst opdateret den 07. maj 2024