Beboerindflydelse

På denne side kan du læse om, hvordan du som beboer bl.a. kan få indflydelse på livet i Æblehaven

Aktivitetsgruppen i Æblehaven

Aktivitetsgruppen arbejder for at give beboerne gode oplevelser og vedligeholde traditioner.

Aktivitetsgruppen består af medarbejdere fra hele Æblehaven.

Støtteforeningen i Æblehaven

Foreningen er oprettet for at administrere de midler, som aktivitetsgruppen indsamler og for at arrangere aktiviteter for Æblehavens beboere.

For nogle af midlerne har Æblehaven fået egen bus.

Den enkelte boenhed kan søge økonomisk støtte til ture og forskellige arrangementer.

Støtteforeningen består af medarbejdere fra hele Æblehaven.

Bruger- og Pårørenderådet i Æblehaven

Siden 1. januar 2002 har Ældrecentret Æblehaven haft et bruger- og pårørenderåd.

Bruger- og Pårørenderådets medlemmer er valgt for 2 år af gangen. Deres opgave er at repræsentere beboernes interesser. Rådet bliver bl.a. inddraget/orienteret om budgetter, fastlæggelse af retningslinjer for den daglige pleje- og omsorgsindsats, tilsynsrapporter og hverdagen i afdelingerne.

Rådet holder møde ca. 6 gange årligt.

Sammensætning af Bruger- og Pårørenderåd:
Centerlederen (har ikke stemmeret).
1 beboer fra hver afdeling
1 pårørende fra hver afdeling
1 repræsentant fra seniorrådet

Der ud over deltager en afdelingsleder, og relevante medarbejdere kan indkaldes ad hoc.
Sektorchefen for Ældre-og Omsorg kan inviteres ved behov

Klik på nedenstående for Vedtægter og referater fra Bruger- og Pårørenderåd

Bruger- og Pårørenderådet

2023

2022

2021

2020

Sidst opdateret den 11. maj 2023