Elever

I Æblehaven møder du mange elever

Vi har social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistent elever, ”På vej mod SOSU”, erhvervspraktikanter mm. Der er ansat en klinisk ansvarlig vejleder, der er sygeplejerske, og som har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af praktikforløbene. Alle elever har en daglig vejleder tilknyttet, der samarbejder med den ansvarlige vejleder.

Lidt om vejlederne du møder i Æblehaven:

Ansvarlig vejleder:

Er en sygeplejerske, gerne med klinisk vejleder uddannelse

Daglig ansvarlige vejledere for trin 1 og 2 

Social- og sundhedsassistenter, der har et 10 dages vejlederkursus, kan være daglig ansvarlig for både trin 1 og trin 2.

Social- og sundhedshjælper med 10 dages praktikvejleder kursus kan i særlige tilfælde være daglig ansvarlig vejleder for trin 1 

Daglige vejledere:

Det anbefales, at den ene af de to vejledere, som eleven tilknyttes, har et 10 dages vejlederkursus, idet kravene til skriftlighed i forhold til faglige mål, personlige kompetencer logbog m.m. er øget indenfor de senere år

Sidst opdateret den 17. maj 2022