Aktiviteter for beboerne

I Æblehaven er vi ambitiøse og vil vores borgere det bedste. Vi ved at fysisk og kognitiv aktivitet er vigtigt for livskvaliteten og for at have et sundt liv. Derfor er vi i efteråret 2022 gået sammen, fys-og ergoterapeuter samt det tidligere Kernehus, og har dannet en ny enhed – Aktivitetsenheden.

Vi vil fra 2023 være mere til stede i husene, så vores beboere lettere har adgang til daglige aktiviteter, som vi i Aktivitetsenheden faciliterer og står for, sammen med vores kollegaer på afdelingen. Vores ambition er på sigt at vi får flere af vores kollegaer uddannet til at være aktivitetsambassadører, så aktivitet bliver en mere naturlig og integreret del af hverdagen i Æblehaven. Dette er også en del af vores målsætning om at blive idrætscertificeret i foråret 2023, som en del af ”Bevæg dig for livet”.

Samtidig vil vi byde ind som en ekstra ressource for at yde sparring til vores kollegaer i afdelingerne omkring de daglige aktiviteter, måltider og sparring om den enkelte beboers funktionsevne og adfærd.

Derudover sætter vi som Aktivitetsenhed fokus på livet uden for Æblehaven, og hvor vi både inviterer årstiderne indenfor, bruger den i højere grad med vores aktiviteter og ligeledes inddrager relevante emner fra samtiden. Som pårørende vil du/I fremadrettet også have mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og arrangementer den første fredag i måneden.

Vi glæder os til at bevæge os og glædes - sammen!

Kontakt

Ældrecentret Æblehaven

Guldborgvej 2-16
og Skovfogedvej 1-9
2660 Brøndby Strand

Tlf. 43 28 27 09

Fax 43 28 22 86

ablehaven@brondby.dk

Telefon til Husene og Daghjemmet

Hovednummer til Æblehaven: 43 28 27 09, derfra vil du blive guidet videre til Husene 1-16 og Daghjemmet

Sidst opdateret den 07. maj 2024