Demensafsnittet

I Æblehaven er der 12 boliger beregnet til borgere med demens med særlige behov.

De 12 boliger er delt op i to huse, der i dagligdagen arbejder tæt sammen og i praksis fungerer som én enhed.  

Personalet er særligt uddannet til at tage sig af mennesker med demens.   

Vores mål er:

  • Beboerne har en meningsfyldt hverdag
  • At demensafsnittet er et rart og trygt sted at være. 
  • Der er plads til alle personligheder og hverdagen tilrettelægges individuelt 
  • Beboerne deltager i de praktiske/daglige gøremål alt efter lyst og evne 
  • Aktiviteter indgår som en naturlig del af hverdagen   

Aktiviteter

Det kan være at skrælle kartofler, dække bord, skylle af, handle ugeblade, i haven mm.  

Vi samles omkring alt fra sang og musik, til dans, avislæsning, gåture mm.

Måltiderne er meget vigtige for os, fordi de er gode og hyggelige samlingspunkter i hverdagen.   

Køkkenerne i husene bruges aktivt, ligesom haverne passes og nydes.  

Herudover laver vi mange både planlagte og spontane aktiviteter.  

Ved indflytning

Når en beboer flytter ind, bliver hele familie involveret.

I personalegruppen arbejder vi hele tiden på at have et tæt samarbejde med beboer og pårørende.

Når vi skal tilrettelægge plejen og hverdagen med beboeren, er det en stor hjælp for os at have den enkeltes nedskrevne livshistorie til at tage udgangspunkt i. Jo mere vi kender til beboerens liv, og hvad han eller hun kan lide / ikke kan lide, jo bedre mulighed har vi for at skabe en god dagligdag.

Vi ønsker, at alle føler sig velkomne

Sidst opdateret den 01. juni 2023